Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir N41 (Rekod Perubatan)

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan). Adakah anda calon peperiksaan online PSEE jawatan Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan)? Jika ya, tahniah saya ucapkan kepada anda! Pembantu Makmal C19 ini akan ditempatkan di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir N41 (Rekod Perubatan)

Peperiksaan online PSEE untuk Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan) ini adalah tapisan peringkat awal calon yang dijalankan pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) sebelum memanggil calon menghadiri temuduga nanti.

Jadual Gaji dan Syarat Lantikan Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan)

Berikut adalah jadual gaji bagi Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan) di Kementerian Kesihatan Malaysia:

 • Gaji Minimum   : RM2,080.00
 • Gaji Maksimum  : RM9,546.00
 • Kadar Kenaikan Gaji Tahunan     : RM225.00

Syarat Lantikan Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan) pula adalah seperti berikut:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:           

 1. warganegara Malaysia;
 2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan           
 3. ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,080.00); atau
 4. ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,283.43).

Syarat Kelayakan Bahasa Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir, Setiausaha Pejabat, Penghulu, Penolong Pengurus Asrama, Penolong Pegawai Tanah atau Penolong Pentadbir Tanah adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir Gred N41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

 • mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 • lulus Peperiksaan Khas; dan

had umur pelantikan: 

 • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
 • berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 • berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Format Peperiksaan Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan)

Untuk makluman, pihak SPA telah mewar-warkan panggilan menduduki peperiksaan ini melalui email, website SPA8i dan Fan Page SPA di Facebook.

Jika anda masih belum menerima sebarang pemberitahuan, bermakna anda tidak layak menduduki peperiksaan ini. Walaubagaimanapun, anda boleh menyemak senarai nama anda samada dapat ataupun tidak.

Semakan peperiksaan – https://www.spa.gov.my/spa/laman-utama/semakan-penjadualan-keputusan/peperiksaan-pemeriksaan-fizikal-pancaindera-dan-kecergasan

Untuk peperiksaan online bulan Disember 2020 ini, berikut adalah jadual peperiksaannya:

 • Pegawai Tadbir Gred N41(Rekod Perubatan)
 • Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
 • Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE)
 • Tarikh Peperiksaan : 22 Disember 2020
 • Masa Peperiksaan : 10:00 pagi – 11:40 pagi

Contoh Soalan Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan)

Peperiksaan kali ini mengkehendaki calon menjawab 2 bahagian iaitu;

 1. Seksyen A – Pengetahuan Am
 2. Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah
 3. Seksyen C – Kefahaman Bahasa Inggeris

Penerangan Format Peperiksaan

Sebelum anda mengetahui contoh-contoh soalan Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan), anda perlu mengetahui format peperiksaan SPA ini bagaimana dan apakah topic yang akan diberikan.

Seksyen A – Pengetahuan Am

Dalam seksyen ini, calon akan diuji soalan-soalan berkaitan pengurusan dan pentadbiran, perihal kementerian kesihatan Malaysia, kenegaraan Malaysia, isu-isu dan perkembangan semasa.

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Dalam seksyen ini, calon akan diuji soalan-soalan berbentuk matematik daripada pelbagai jenis pengiraan peringkat SPM yang merangkumi peratusan, halaju, kekerapan, kebarangkalian, pecahan dan sebagainya.

Seksyen C – Kefahaman Bahasa Inggeris

Dalam seksyen ini, calon akn diuji soalan-soalan bahasa inggeris dengan diberikan pernyataan atau essei kemudian calon perlu menjawab berdasarkan kefahaman. Selain itu, soalan-soalan tatabahasa bahasa inggeris juga diberikan.

Contoh Soalan Pengetahuan Am Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan)

Berikut merupakan contoh-contoh soalan pengetahuan am yang berkaitan dengan pengetahuan am peperiksaan spa. Ini merupakan gambaran bagaimana soalan-soalan pengetahuan am ditanyakan kepada calon nanti.

Baca Juga  Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Pereka Gred B19

1. Perdana Menteri perlu merujuk kepada _______ sebelum beliau melantik Hakim Besar?

 • A. Ketua Hakim Negara
 • B. Hakim-Hakim Besar
 • C. Ketua  Menteri  Sabah
 • D. Ketua  Menteri  Sarawak

2. Badan Kehakiman tertinggi di Malaysia ialah

 • A. Mahkamah Persekutuan
 • B. Mahkamah Rayuan
 • C. Mahkamah Sesyen
 • D. Mahkamah Tinggi 

3. Di antara senarai mahkamah berikut, yang manakah merupakan kategori Mahkamah Atasan?

I. Mahkamah Persekutuan

II. Mahkamah Rayuan

III. Mahkamah Tinggi Malaya

IV. Mahkamah Tinggi Borneo

 • A. I dan II
 • B. I, II dan III
 • C. II, III dan IV
 • D. I, II, III dan IV

4 . Badan kehakiman yang mengesahkan undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri adalah

 • A. Mahkamah Persekutuan
 • B. Mahkamah Rayuan
 • C. Mahkamah Sesyen
 • D. Mahkamah Tinggi

5. Mahkamah manakah yang mempunyai kuasa untuk mendengar petisyen yang mencabar keputusan pilihan raya.

 • A. Mahkamah Sesyen
 • B. Mahkamah Tinggi
 • C. Mahkamah Persekutuan
 • D. Mahkamah Rayuan

6. Berikut adalah benar tentang Yang di-Pertuan Agong KECUALI

 • A. Ketua Negara dalam sistem pemerintahan Malaysia
 • B. Berkuasa melantik Perdana Menteri
 • C. Boleh menjalankan tugas sebagai raja di negerinya
 • D. Dipilih oleh Majlis Raja-raja

7. Pilih kenyataan yang SALAH berkaitan Yang di-Pertuan Agong?

 • A. Gelaran rasmi Ketua Utama Negara
 • B. Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia
 • C. Dipilih secara bergilir di kalangan pemimpin negeri
 • D. Melantik Jemaah Menteri atas nasihat Perdana Menteri

8. Tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong merangkumi berikut kecuali

 • A. Berkuasa memanggil dan membubarkan parlimen
 • B. Berkuasa mengisytiharkan undang-undang darurat jika keselamatan negara terancam
 • C. Berkuasa melantik Jemaah Menteri atas nasihat Majlis Raja-raja
 • D. Merupakan pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia

9. Jawatan ini mengetuai Badan Perundangan, Badan Pemerintah dan Badan Kehakiman

 • A. Peguam Negara
 • B. Perdana Menteri
 • C. Yang di-Pertuan Agong
 • D. Yang di-Pertua Dewan Negara

10. Badan perundangan di Malaysia mempunyai beberapa komponen utama KECUALI

 • A. Yang di-Pertuan Agong
 • B. Senator
 • C. Dewan Negara
 • D. Dewan Rakyat

Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan)

Dibawah ini adalah 10 contoh soalan daya menyelesaikan masalah untuk peperiksaan online ini.

1. Kadar tukaran antara Ringgit Malaysia dan Dolar Singapura ialah RM100=S$31.56. Berapakah nilai RM jika S$157.78?

 • A) 500
 • B) 550
 • C) 600
 • D) 650

2. Apakah nilai P dalam kumpulan nombor berikut? 19, 29, 41, 31, P, 43

 • A) 23
 • B) 38
 • C) 40
 • D) 9

3. Sekiranya bulatan bersisi satu. Berapakah sisi Oktagon?

 • A) 2
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 12

4. Harga sebuah televisyen ialah RM599. Harga sebuah meja makan ialah tiga kali harga Televisyen itu. Cari beza harga saiz televisyen dan meja majkan tersebut?

 • A) 1,797
 • B) 1,198
 • C) 2,396
 • D) 3,396

5. Sebuah tangki minyak berbentuk silinder mempunyai diameter 7.10 meter di isi penuh dengan minyak. Tinggi silinder itu adalah 1.28 meter lebih dari jejarinya. Berapakah isipadu minyak dalam tangka itu dalam unit meter padu?

 • A. 191.03
 • B. 190.00
 • C. 192.00
 • D. 191.14

6. Harga kos set pinggan di Syarikat Nora ialah RM120. Harga jual set pinggan itu ialah RM150. Set pinggan itu diberi diskaun sebanyak 60% sempena penghabisan stok. Syarikat Nora mengalami…

 • A) Keuntungan sebanyak RM60
 • B) Keuntungan sebanyak RM30
 • C) Kerugian sebanyak RM60
 • D) Kerugian sebanyak RM30

7. Sebuah buku rujukan mengandungi lima halaman awal, 441 halaman bahagian teks dan 6 halaman bahagian akhiran. Semua muka surat bercetak. Berapakah bilangan helaian kertas dalam buku tersebut?

 • A) 454
 • B) 228
 • C) 452
 • D) 226

8. Negara X mempunyai bangsa A seramai 0.47 juta orang. Bangsa B pula seramai ¼ daripada bilangan Bangsa A. Manakala Bangsa C adalah seramai ¾ dari bilangan bangsa B. Berapakah jumlah Bangsa C di negara X itu?

 • A) 72 956 Orang
 • B) 88 125 Orang
 • C) 117 500 Orang
 • D) 150 750 Orang
Baca Juga  Contoh Soalan Peperiksaan Pengawal Keselamatan KP11

9. 154 KG kertas terpakai akan dijual di pusat kitar semula. 5/7 daripada jumlah tersebut adalah kertas berwarna. Selebihnya pula adalah kertas putih yang berharga RM0.35 sekilogram. Berapakah jumlah hasil jualan kertas putih tersebut?

 • A) RM15.40
 • B) RM16.40
 • C) RM31.90
 • D) RM53.90

10. {400, 361, 324, N, 256, 225}. Apakah nilai paling tepat bagi N?

 • A) 289
 • B) 290
 • C) 275
 • D) 287

Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan)

Dibawah ini adalah merupakan 7 Contoh Soalan peperiksaan kefahaman bahasa inggeris exam yang lepas.

Title : 1Malaysia Concept

Introduced by the sixth Prime Minister of Malaysia on the 2008 as continuation from the ideas of the first Prime Minister. The following was a statement which defined the 1Malaysia Concept:

“We stand, we think and act as Malaysians. And we take actions based on the needs of all ethnic groups in our country. This doesn’t mean that we marginalized affirmative action, which is the policy to help Bumiputeras as long as the policy is executed fairly and due consideration is given to Bumiputeras who qualify to get a certain consideration from the government. We venture out of acting within the ethnic walls which was practiced for a long time”.

This concept is defined through the prioritizing the needs of the people first, people from all layers of the society. It ensures the share of equal benefits and no discrimination. It does not dismiss or revoke the development of Bumiputeras in any way. In fact, the people and the country they live in should achieve a state of recognition. The constitution and the National Principles (Rukunegara) becomes the core as it embraces the society as one reality.

Furthermore, the people has rights and responsibilities for their country: Malaysia. The objective of 1Malaysia is to restructure the people’s unity and the Malaysian society (national unity) while improving the values and quality of peace and prosperity of life in Malaysia. It breathes a new spirit in a new organization to serve the country that should one way of thinking and one spirit based on the spirit of the Federal Constitution.

The 1Malaysia concept is also revolved around the vision to form an industrious nation and account for the needs of the people regardless of their race or religion. It is to prepare the people of the nation to face any challenges and factors which can threaten and destroy the nation, whether its foreign or domestic.

The strategy is simple; people first and achievement now. The first strategy is defined as such to put the interests of the people above all else. Achievements are strongly encouraged with the drive to achieve any goals. The impacts of such an excellent outcome which will only result in increased benefits for the people of Malaysia as a whole, without anyone being left out from the country’s development.

In conclusion, this concept deserves a warm welcome by all Malaysians and must be embraced as such that it would drive the people and country forward. It must be further translated in the form of action to give a positive outcome for the people.

1. What is the statement that describe 1Malaysia concepts?

 • A. we are the leader of future
 • B. we stand, we think and act as malaysians
 • C. we observe, learn and success
 • D. we are teh pioneer to the new technology

2. What is the definition of 1Malaysia?

 • A. helping one another
 • B. work toward one mission
 • C. prioritizing the needs of the people first
 • D. follow our leader
Baca Juga  Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Jurutera JA29

3. What are the objectives of 1Malaysia?

 • A. to restructure the people’s unity and society
 • B. improves the values and quality of peace
 • C. improve prosperity of life in Malaysia
 • D. all of above

4. What is the main strategy of 1Malaysia?

 • A. people should follow their leader
 • B. people first and achievement now
 • C. people shall serve for their nation
 • D. people shall get benefit from their country

5. Who shall gain benefits from 1Malaysia?

 • A. leaders
 • B. government
 • C. nation of Malaysia
 • D. foreign countrieS

Soalan Kefahaman  Bahasa Inggeris Tatabahasa Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan)

6. The girl was running quickly ____________ the bus station.

 • A. against
 • B. towards
 • C. behind
 • D. forward

7. The plane arrived _________ Kuala Lumpur on time.

 • A. at
 • B. in
 • C. to
 • D. on

Ramai Calon Gagal Peperiksaan SPA. Kenapa?

1. Tak Tahu Format

Ini yang biasa berlaku. Bila calon tidak tahu format, calon tidak dapat buat persediaan awal dan rapi. 

2. Tak Cukup MASA

Kalau persediaan tidak cukup memang akan ambil masa lama untuk jawab exam sebab kena fikir banyak benda! Tapi kalau persediaan RAPI, tak akan ada masalah lagi! 

3. Tak Tahu Nak Mula Kat Mana

Nak buat persediaan tapi tak tahu nak mula kat mana. Tau-tau esok dah exam. Memang Kelam kabut la. Tak terkejut tengok soalan nanti!

4. Silap Persediaan

Dah studi tapi terkeluar dari skop! Membuta tuli. Patut fokus apa yang berkaitan ja. Bukan perlu studi dan hafal semua perlembagaan Malaysia!

Sebab itu untuk persdiaan awal, calon-calon memerlukan Contoh Soalan Peperiksaan sebagai rujukan dan latih tubi sebelum menghadapi peperiksaan.

Dapatkan Rujukan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir N41(Rekod Perubatan)

Anda yang mahukan panduan dan rujukan beserta contoh soalan peperiksaan SPA boleh mendapatkan pakej rujukan dibawah ini untuk persediaan awal anda menghadapi peperiksaan nanti.

Apa yang anda akan dapat dalam Pakej Rujukan Pengetahuan Am, Daya Menyelesaikan Masalah Dan Kefahaman Bahasa Inggeris Pegawai Tadbir N41 (Rekod Perubatan) ini?

 1. Rujukan PEGAWAI TADBIR (Rekod Perubatan) N41 (22 DISEMBER 2020) – Seksyen A + Seksyen B + Seksyen C = 270 SOALAN
 2. Haluan Kerjaya (NEW)
 3. 13 Strategi Kerjaya (NEW)
 4. Rujukan Pantas Resume
 5. Template Resume
 6. Penampilan Pakaian Temuduga (HOT)
 7. LATIH TUBI Daya Menyelesaikan Masalah (INTENSIF #1)
 8. LATIH TUBI Kefahaman Bahasa Inggeris (INTENSIF #1)
 9. LATIH TUBI Daya Menyelesaikan Masalah (INTENSIF #2)
 10. LATIH TUBI Kefahaman Bahasa Inggeris (INTENSIF #2)
 11. LATIH TUBI Daya Menyelesaikan Masalah (INTENSIF #3)
 12. LATIH TUBI Kefahaman Bahasa Inggeris(INTENSIF #3)
 13. BONUS EXTRA #1 Rahsia Bijak Temuduga (FULL PACKAGE)
 14. BONUS EXTRA #2 Rahsia Resume Kerja (FULL PACKAGE)

Untuk mendapatkan rujukan dan contoh soalan ini, terus ke link dibawah untuk muat turun.

JUALAN AKAN TUTUP TEPAT JAM11:59 MALAM INI (21 DIS 2020). ANDA BELI SEKARANG, DAPAT DALAM TEMPOH 30 MINIT SAHAJA! CEPAT YAAA..

P/S: Selepas pengesahan pembayaran dilakukan, link akses untuk muat turun ebook rujukan ini terus diberikan ke email yang anda daftarkan. Tiada pengeposan dilakukan kerana ianya dalam bentuk format PDF! Beli sekarang, anda akan dapat sekarang juga!

Kami kongsikan lebih banyak contoh soalan dan nota rujukan didalam channel telegram dibawah ni.

Join Telegram –> https://t.me/joinchat/AAAAAE4Qcegs5wcLwpBZUg

Atau terus whatsapp saya untuk dapatkan rujukan khas ini;

Whatsapp sini >>> https://bit.ly/SayaNakEbookPegawaiTadbirN41

Semoga dengan perkongsian Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir N41 (Rekod Perubatan) ini membantu anda menjawab soalan nanti dengan jayanya.

Semoga berjaya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge
You cannot copy content of this page
Open chat
1
Boleh Kami Bantu Anda?
Hello, boleh kami bantu anda?